KIES VOOR HET KIND

Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding. Zeker kinderen en jongeren niet. Kinderen en jongeren zijn loyaal aan hun ouders en ook afhankelijk van de mogelijkheden die hen geboden worden. Voor kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders meemaken is er KIES. KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Dat kunnen allerlei scheiding-situaties zijn. De scheiding is kort of al langer geleden. KIES staat ook voor het recht van kinderen en jongeren om voor zichzelf te kiezen. Tenminste voor hun eigen gedachten, gevoelens, wat ze ervaren, wensen en hopen.

KIES Individuele begeleiding is begeleiding op maat.

KIES Individuele begeleiding is begeleiding vanuit de KIES methodiek door een KIES coach. Deze begeleiding is er speciaal voor kinderen die geen mogelijkheid hebben om aan een KIES groep deel te nemen of voorkeur hebben voor een individueel traject. De begeleiding is aan de hand van de vragen, zorgen, wensen en behoeftes van het kind of de jongere. Het begeleidingstraject is op maat. Het aantal verwachte begeleidingsbijeenkomsten wordt vooraf door de KIES coach besproken met de ouders. Voor deelname is de toestemming van beide gezaghebbende ouders noodzakelijk. Dit is bij wet zo geregeld. Voor meer informatie of een afspraak neem contact op.

Hoe ouders ook hun best doen, soms heeft een kind wat extra steun en begeleiding nodig.

MEER WETEN?

Met kinderen en jongeren voer ik individuele gesprekken aan de hand van het werkboek ‘Kies voor mij’. Hierin staan vragen, tekeningen, verhalen en allerlei onderwerpen die met scheiden te maken hebben. Dit werkboek kan het kind mee naar huis nemen of bij mij laten.

Als Beeldend therapeut ben ik vanaf 1982 zeven jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg en heb ik met kinderen, jong volwassenen en ouders gewerkt. Kinderen en jongeren hebben altijd de keuze of ze, wat ze bij mij meemaken met hun ouders willen delen of niet. Alleen als er zaken aan het licht komen waarvan ik vermoed dat het belangrijk is dat de ouders dat weten meld ik dat in overleg met het kind/de jongere.

TARIEVEN
(investering per gesprek is €75,00).
Voor een volledig “K.I.E.S. voor mij traject” inclusief een eigen werkboek voor het kind betaal je €700,- 7x met kind, 3x met ouders (vooraf, achteraf en tussendoor een voortgangsgesprek.) Eerste gesprek van een uur is gratis. Met de mogelijkheid tot bellen, mailen, contact tussendoor.
Je kunt me ook vinden op de website van K.I.E.S. (zoek op ‘Kies individueel Soest’)