Lezingen en trainingen op aanvraag

Steeds meer professionals, mediators, advocaten, scheidingsbemiddelaars en anderen die te maken hebben met scheidende en gescheiden ouders zijn op zoek naar een manier waarop ze ouders kunnen bereiken en begeleiden naar respectvol samenwerkende ouders.

Mogelijke onderwerpen van de lezingen en trainingen.

  • De noodzaak van persoonlijke ontwikkeling van de professional in het gebied van relaties.
  • De stappen die leiden tot een afgestemde scheidingsmelding aan elkaar en aan de kinderen. (A.d.h.v. mijn boek)
  • Hoe gebruik je het boek ‘Hoe vertellen we het de kinderen’ Respectvol scheiden als een nieuw begin.
  • Compassie, verbinding, schuld en schaamte ‘raakbaar’ zijn, het eigen verhaal en de emoties. Professionaliteit en authenticiteit.
  • Over rituelen en scheidingsceremonies. Afronden, dankbaar zijn en sorry zeggen. Een overstap van partners naar samenwerkende ouders.
Lees verder
Mijn lezingen zijn interactief en vragen om uitwisseling en samenwerking met de deelnemers tijdens de lezing.

Trainingen op aanvraag

Met trainingen werk ik op maat. De onderwerpen genoemd bij de lezingen zijn ook de onderwerpen die in de trainingen aan bod kunnen komen. Na overleg komen we tot een keuze. Momenteel worden 2 onlinetrainingen ontwikkeld die in de toekomst deels ook offline gegeven kunnen worden.

Tarieven

Lezingen

Afhankelijk van het soort lezing en het aantal deelnemers, ga ik graag in gesprek over de gewenste onderwerpen en de daarbij behorende bedragen.

Een mogelijkheid voor een lager tarief is het afnemen van mijn boeken voor de deelnemers van de lezing.

Trainingen

Over in company trainingen en trainingen voor particuliere instellingen kan contact opgenomen worden via het contactformulier.

De onderwerpen, mogelijkheden en prijzen bespreek ik graag in een verkennend gesprek.