Scheiden gaat over partners zijn en straks niet meer zijn.

Uit elkaar gaan, gaat over de stap die je maakt van partners naar samenwerkende ouders.
Dat gaat dus over jullie relatie, die begon vóórdat er kinderen waren.
Je hebt elkaar leren kennen en bent verliefd geworden of voelde aan je water dat dit de man/vrouw was met wie je kinderen wilde. Liefde met een grote L.

Aandacht hebben voor jullie partnerrelatie is noodzakelijk als je uit elkaar gaat.

Waarom? Omdat de boosheid, pijn, onuitgesproken zaken, waaronder dankbaarheid voor wat wel fijn was anders de relatie als ouders in de toekomst gaat bepalen. We hoeven maar even om ons heen te kijken om te zien wat dat voor consequenties heeft. Complexe scheidingen en veel kinderen die de dupe zijn van ouders die niet in staat waren of zijn om om te gaan met hun kwetsuren, hun verdriet, boosheid en onmacht.

De meeste ouders hebben onbewust hun relatie niet onderhouden.

Oude patronen, normen en waarden, gebeurtenissen, soms van generaties terug, bepalen mede de wandelgangen in een huwelijk. En als je je daar niet bewust van bent dan raakt de partnerrelatie verstopt. Als je over de heikele punten niet in gesprek blijft zie je alleen de patronen nog maar en niet de persoon op wie je eens verliefd werd. Ben je daar op tijd bij … dan kun je vaak met hulp, elkaar weer vinden, wordt gedrag herkent en erkend en kun je, mogelijk in een andere vorm, weer verder.

Conflict en verlies

Lukt het niet om elkaar weer te vinden en besluit je om te scheiden dan kunnen er conflicten zijn, dan is er rouw, dan is er verlies. Verlies van het gezin, van het in één huis wonen, van altijd de kinderen om je heen hebben, van je toekomst samen.

De kinderen in beeld

Waarom staat bovenaan dit stuk en boven mijn website: “Respectvol scheiden uit liefde voor jullie kinderen”?Omdat je hoe dan ook verder gaat als ouders. De vraag welke ouders willen wij de kinderen geven is een serieuze, maar vaak niet eentje die op de voorgrond ligt. Emoties, wanhoop, verdriet, boosheid, ongeloof weerhouden ouders er onbewust van om bezig te zijn met wat de kinderen nodig hebben, wat er door hen heen gaat en met hoe zij hun ouderschap voor zich zien.

De focus op het afronden van de relatie als geliefden.

Als geliefden verdienen jullie aandacht zodat je elkaar kunt horen, zien en laten gaan als partners.
Wanneer we spreken over het ontvlechten van de partner relatie, over het verleden, over de conflicten en het verlies zijn de kinderen buiten beeld. Dat is iets wat jullie samen te doen hebben. De partnerrelatie goed afronden betekent vaak dat er minder ballast bij de kinderen terecht komt.

De kinderen verdienen ouders die beschikbaar zijn.

De kinderen zijn letterlijk en figuurlijk in beeld door middel van een foto op tafel als ik in gesprek ga met ouders die gaan scheiden, terwijl we spreken over het ouderschapsplan, over de manier waarop beide ouders naar hun rol als ouders kijken. Dat gaat een heel stuk makkelijker als er eerst aandacht is voor de partnerrelatie is geweest. Na de scheiding nogmaals op een diep niveau aandacht besteden aan de partnerrelatie geeft een nog grotere kans dat je “schoon” verder kunt  en dat de kinderen de last van wat er tussen jullie speelde niet hoeven dragen.

Nieuw in mijn praktijk is de SCHIP-aanpak.

De SCHIP-aanpak is gericht op het ontvlechten en afronden van de partnerrelatie.
Het betreft een traject voor (ex-)partners met als uiteindelijke doel samen op te trekken als partners in ouderschap. De SCHIP-aanpak bestaat uit een aantal fases die de (ex-)partners gezamenlijk doorlopen.

Rouw wordt doorgaans individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden gezamenlijk hebben verloren. De SCHIP-aanpak is een aanpak waarbij aandacht is voor zowel verlies- als conflictaspecten. Het lijkt een aanzienlijk oplossingspotentieel te hebben om een complexe scheiding te voorkomen. Er wordt gefocust op de realiteit van het ontstane conflict én er wordt gekeken naar datgene wat verloren is gegaan in de voorbije relatie.

De SCHIP-aanpak is er zowel voor ouders die hun partnerrelatie goed af willen ronden als voor ouders die in zwaar relatieweer zitten.  Je vind me ook op de website van SCHIP-behandelaren

Wat denk jij dat je nodig hebt om “goed” verder te kunnen?
Zet je antwoord in het veld hieronder of neem contact met me op voor een gesprek.
Anne Buiskool 06 10189786
anne@goedgescheidenouders.nl