Kansen krijgen we ons hele leven, dus ook nu. Misschien voel je je nu afschuwelijk, staat alles in je leven op ze’n kop. Dit moment kun je óók als een kans aangrijpen. Een kans om jezelf straks in de ogen te kijken en te zeggen: “ik heb het goed gedaan voor mijn kinderen”. Ik heb het goed gedaan voor mijzelf én ik heb het ook goed gedaan voor de andere ouder van onze kinderen. We gaan immers samen verder als ouders. Het probleem van veel ouders die gaan scheiden is dat ze zich niet bewust zijn van de mogelijkheden die er zijn om goed en respectvol te scheiden. Hierbij geef ik 6 tips die van belang kunnen zijn in deze eerste fase van een scheiding. Vraag je serieus af of je onderstaande tips kunt gebruiken om bewust en respectvol deze periode in te gaan. Voorwaarde is wel dat je bereid bent om naar jezelf te kijken, even het wijzen met de vinger naar de ander te stoppen.

Tip 1 Het moment waarop aan de kinderen verteld wordt dat jullie gaan scheiden.

Kinderen zullen zich hun hele leven dit moment herinneren. Bereid het goed voor en doe het samen. Zorg dat jij jouw heftige emoties voor het gesprek met anderen besproken hebt. Geraakt zijn is prima, maar waak ervoor dat je meegesleurd wordt door je eigen emoties. Zorg dat er ruimte voor de kinderen is en plan geen afspraken direct na dit belangrijke gesprek. Neem bij voorkeur een paar dagen zonder al te veel invullingen. Een achtervang van vrienden, familie, buren voor de kinderen kan heel belangrijk zijn. Luister en wees beschikbaar voor je kind. Kinderen denken vaak dat zij de schuld zijn van een scheiding. Leg zo duidelijk mogelijk uit dat dat niet zo is.  Angst, boosheid en andere emoties en gevoelens hebben aandacht nodig. En als laatste over dit onderwerp, geef duidelijkheid. Wat gaat er veranderen, hoe gaat hun leven er uit zien, waar gaan ze wonen, wie gaat er weg, of niet…..Geef kaders zodat ze weten waar ze de weken daarna aan toe zijn. (Ga afhankelijk van de leeftijd met ze zitten om de nieuwe ontwikkelingen te bespreken zodra deze duidelijk zijn.)

Tip 2 In roerige tijden helpen foto’s van de kinderen om op het rechte pad te blijven.

Heb je de neiging om tijdens gesprekken te verwijten of boos te worden, zorg dan dat je altijd foto’s van de kinderen bij je hebt. De kinderfoto’s helpen je te herinneren wat jij als mens te doen hebt, wie jij bent in de wereld en wat voor voorbeeld je daarmee geeft aan je kinderen. Het is niet erg dat je faalt, valt, fouten maakt, vergeet alleen niet om weer op te staan. Je kinderen hebben je nodig om zich veilig en gezien te voelen. Zij kijken naar jullie, hoe jullie het doen en gaan dat nadoen! Dus bij ieder besluit, ieder gesprek, ieder overleg, met of zonder andere mensen erbij pakken jullie de foto’s. Zo blijf je open en eerlijk en ja dat zijn ook de momenten dat jullie elkaar weer kunnen vinden, als ouders. Ik zeg niet dat het droog blijft of dat het dan wel lukt om te overleggen. Ik zeg wel dat het jullie kan helpen om als volwassenen deze moeilijke tijd samen door te komen, zodat jullie goed samenwerkende ouders blijven voor je kinderen

Tip 3 Wees compassievol naar jezelf en de andere ouder van je kind.

De keuzes die jij en ook de ander heeft gemaakt verdienen vast niet allemaal een schoonheidsprijs, toch was dat wat je dacht dat het beste was op dat moment. Bewust of onbewust heb je gekozen voor die manier, dat moment. Ga maar na voor jezelf…als je het anders had kunnen doen, dan had je dat echt wel gedaan. Voor de ander is dat ook zo. Daarmee komen we op het punt dat er dus een verschil is tussen het moment of de momenten dat er keuzes gemaakt zijn en dingen gedaan zijn en het moment dat je daar achteraf naar kunt kijken. Later kun je vaak pas zien wat de gevolgen zijn voor de ander, voor jezelf, voor de kinderen. Pas dan, ja echt waar, kun je verantwoordelijkheid nemen. Doe dat ook! Niet vanuit schuld (dan mis je je doel), niet vanuit er vanaf willen zijn, maar echt eerlijk open geven. Stel je maar eens voor als iemand die iets naars naar jou heeft gedaan, naar je toe komt en een welgemeend sorry zegt, terwijl hij je aankijkt…hoe voelt dat?

Tip 4 Bekijk beiden wat je achtergrond is, waar kom je vandaan?  Welke gewoontes, normen en waarden hebben  bijgedragen aan  jullie partnerrelatie?

Jouw leven en het leven van de andere ouder is op een andere manier gevormd. Denk aan het dorp of de stad waar je vandaan komt, de religie waarmee je bent opgegroeid. Welke gebeurtenissen hebben in de familie plaatsgevonden? Zijn er trauma’s, oorlogen, alcoholisme enz enz…Wat heeft jou en die ander gevormd en waar liggen de wortels van de conflicten in jullie relatie.  Zo hoort het, normen, waarden, ideeën, overtuigingen. Wellicht besef je nu dat je veel meebracht uit jouw nest. Zaken die jullie nooit besproken hebben? Neem jezelf voor om 1  inzicht met de ander te delen als je ziet dat dit een rol heeft gespeeld in jullie relatie.

shutterstock_292010621 (300 x 400)

Tip 5 Maak een onderscheid tussen de gebeurtenis en het verhaal

Wat er ook gebeurd is, jullie kwamen er niet uit, zijn uit elkaar gegroeid of hebben andere redenen om de relatie in deze vorm te stoppen. Ga ieder voor je zelf na wat er werkelijk gebeurd is en waar je jouw eigen ideeen, meningen en oordelen opgehangen hebt aan de gebeurtenissen. Wellicht vind je aanknopingspunten uit tip 4. Het is belangrijk om gebeurtenis en verhaal uit elkaar ten halen, omdat dat precies het verschil gaat maken tussen gelijk en geluk, tussen aanvaarden en vergeven. Tussen wat gebeurd is en hoe je denkt over wat er gebeurd is. Hoe je denkt over wat er gebeurd is maakt het verschil tussen wel of geen goed contact hebben met de andere ouder van jullie kinderen.

Tip 6 Kies iemand die jullie helpt met het ontrafelen van de gewoontes,  overtuigingen en aannames, zodat je weer naar elkaar kunt gaan luisteren.

Luisteren, vertellen, je gehoord en gezien voelen is nodig om het ouderschap samen succesvol verder op te pakken. Uit ervaring met de ouders die in mijn praktijk om de tafel komen zitten weet ik dat dat vaak het grootste pijnpunt is. Kies een  mediator, scheidings-bemiddelaar of ander persoon die jullie daar bij kan helpen. Hulp vragen is geen zwaktebod, maar een voorbeeld van verantwoordelijkheid. Waarom zou je het alleen doen? Bij sporten een coach vragen, bij studie, bij persoonlijke uitdagingen iemand in de arm nemen is heel gewoon…dus stap over die schroom heen en gun jezelf, je kinderen en de andere ouder een gelukkige toekomst.

Conclusie

Jij hebt als ouder heel erg veel te winnen als je besluit om te willen leren en te willen kijken naar je overtuigingen, je ideeen. Niet alleen de overtuigingen over de ander, maar die ook over jezelf. Zie jij jezelf als krachtig? Kun jij met een rechte rug “STOP” zeggen, als het genoeg is? Ook dat hoort bij voortschrijdend inzicht.  Een schat aan nieuwe mogelijkheden ligt klaar, mits je bereid bent om ook deze fase in je leven te omarmen en om de situatie te zien als een mogelijkheid tot ontwikkeling. Eentje die ten goede komt aan jezelf en aan iedereen. Hoe jij denkt doet en handelt ligt in jouw handen.

Wat is jouw verhaal? Jouw Tip?
Schrijf het hieronder in het reactieveld.

Begin 2016 verschijnt er een e-boek over het moment waarop de scheiding aan de kinderen wordt verteld. Deze zal tegen een klein bedrag aan te vragen zijn.

Wil je nog bijdragen als je al gescheiden bent, professional bent of kind van gescheiden ouders? Vul dan één van de enquêtes in en laat mij weten wat ik voor jou kan doen.

Enquête voor ouders 
Enquête voor kinderen van gescheiden ouders
Enquête voor professionals
Graag delen en doorgeven.

Hartelijke groet Anne