Snel scheiden, wel of niet goed?

Als we snel scheiden zijn we er vanaf…
Er zijn zelfs TV programma’s over.
Laten we het zo stellen: snel scheiden is goed als:
je het er beiden over eens bent dát je gaat scheiden,
je een convenant hebt,
je een ouderschapsplan hebt, waar je beiden ja tegen zegt,
je emotioneel geen haken en ogen meer hebt en goed met elkaar door één deur kunt.

Maar wat als bovenstaande nog niet het geval is?

Is het dan wel slim om koste wat kost die scheiding nu door te zetten?
Overzie je de gevolgen voor iedereen?

De praktijk wijst uit …

dat een snelle scheiding zonder goede afspraken vaak leidt tot een slechte samenwerking, waar de kinderen last van hebben. De meeste scheidingen die snel uitgevoerd worden kosten uiteindelijk veel meer tijd én geld!
Neem de tijd die nodig is, niet meer en ook niet minder?
Hoe je in deze situatie verzeild bent geraakt heeft ook tijd gekost…. dus, is snel scheiden wel of niet goed?

Als je beiden voor ogen hebt …

dat je in korte tijd het huwelijk of de samenlevingsvorm wilt stoppen dan zijn er een aantal zaken die je maar beter geregeld en onderkent hebt.

 1. Zorg dat ieder de eigen pijn die de situatie oproept toestaat en verwerkt.
  Dat betekent stoppen met naar de ander wijzen.
  We hebben het dan over emoties en gevoelens als angst, boosheid, verdriet, wanhoop, onzekerheid, onvermogen, schuldbesef enz. Wanneer je kunt praten met vrienden en familie dan is dat fantastisch.
  Het gaat dan niet om het meepraten “en ach je hebt gelijk ik zal je advies geven”, maar echt om een luisterend oor en reflectie. Soms is het nodig om wat dieper te kijken en kan professionele hulp bij het toestaan en verwerken uitkomst bieden. Door zelf steun te zoeken kun je je kinderen beter steunen. Dit proces hoeft niet af te zijn, maar kan wel een andere, meer productieve energie aan de scheiding geven.
 2. De belevenissen van de werkelijkheid van beide partners lopen regelmatig uiteen.
  “Water bij de wijn of hakken in het zand” zijn geen van beide een optie en vertragen het proces.
  Er lopen heel wat vaders en moeders rond die om wille van de spanning en de druk van de partner ja hebben gezegd tegen voorstellen die niet overdacht, niet eerlijk en zelfs onjuist zijn.
  Volwassenen én kinderen kunnen dan de dupe worden van onheldere afspraken en loyaliteitsconflicten.
 3. Scheid de emotionele aspecten van de praktische en financiële aspecten en loop alles stuk voor stuk na (ga voor een overzicht van belangrijke boeken, websites en andere informatie over scheiden naar “Gratis wijsheid” op deze website)
 4. De gevolgen van jullie keuzes zijn niet één, twee, drie te overzien.
  Maak samen een overzicht van de gevolgen voor jullie zelf en de gevolgen voor de kinderen wat betreft wonen, werken, school, familie, sport, vakanties, nieuwe partners enz. enz. Meer informatie vind je in mijn boek “Hoe vertellen we het de kinderen” Respectvol scheiden als een nieuw begin
 5. Wanneer je weer om de tafel zit om zowel praktische als emotionele zaken met elkaar te bespreken, ga dan van te voren bij jezelf na wat er gezegd moet worden. Wat betreft de emotionele kant helpt het om inzichten van fouten die je gemaakt hebt met de ander te delen. Dit zorgt voor een open sfeer waarin ook de ander kan komen met inzichten van gebeurtenissen die niet fraai zijn geweest in de relatie. 
  Ga voor jezelf na hoeveel er niet gezegd is en gebruik de ontboezemingen om in een sfeer van erkenning en samenwerking te komen. Lukt dit niet en is er te veel spanning, dan kun je een afspraak maken om je daarbij te laten helpen
 6. Zorg dat de officiële stukken ondertekend zijn
  (convenant, ouderschapsplan en andere belangrijke afspraken en documenten).

  Ook als je niet officieel getrouwd bent is het zinvol om dit alles officieel vast te laten leggen. Dit voorkomt onduidelijkheden. Spreek af dat je na een bepaalde periode evalueert om te kijken of de afspraken aangepast moeten worden. Doe dit in het begin al na 3 maanden. Zo raak je gewend aan het bijstellen van de plannen op basis van veranderingen in jullie levens en wat de kinderen nodig hebben op basis van hun leeftijd.
 7. Geef de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, de tijd en de ruimte om te wennen aan de veranderingen. Geef ze de mogelijkheid om vragen te stellen en om mee te denken met de gewenste nieuwe situatie. Voor hen kan deze verandering net zo’n grote schok zijn als voor jullie. Heb het lef om hen te vragen waar ze last van hebben en vraag hen wat ze graag anders zouden zien. Ze zijn onze spiegels en reisleiders! De scheidingsmelding aan de kinderen is niet een éénmalige gebeurtenis. Kinderen hebben het nodig om verscheidene keren gedurende maanden en soms jaren terug te komen op jullie scheiding. Jullie hebben vaak vrienden en familie waar je terecht kunt, veel kinderen hebben de neiging om het op te potten als ze geen vertrouwd iemand buiten de ouders hebben met wie ze hierover kunnen praten. Vraag bijvoorbeeld een Kindbehartiger om mee te kijken.
  In mijn “Boek” en bij “Gratis wijsheid” vind je ook professionals die speciaal zijn opgeleid om kinderen te helpen omgaan met de scheiding.

  Zorg dat je er echt voor hen bent. Ze hebben jullie allebei nodig. Hier is wel een kanttekening bij. Omdat jullie ook degene zijn die hen de pijn aangedaan hebben én omdat ze loyaal zijn aan jullie beiden is het voor kinderen vaak moeilijk om open en eerlijk te zijn over bepaalde aspecten van de nieuwe situatie.

Praat mee en zet je reactie hieronder.