En daar zit je dan. Je gaat scheiden.
Niemand uit jouw gezin zit te wachten op een vechtscheiding.
Niet om de emotionele kant en niet om de financiële kant. Misschien dat deze tekst je kan helpen om een vechtscheiding te voorkomen of om het tij te keren.

Snel klaar minder kosten? Ik dacht het niet!
Er wordt vaak gedacht: als we het allemaal maar zo snel mogelijk praktisch, zakelijk en financieel regelen, dan zijn we er vanaf. Dan ben ik van haar af. Dan ben ik van hem af…In het wilde weg of in goed overleg wordt er bijvoorbeeld een advocaat voor de praktische zaken bijgehaald. Dan worden er misschien besluiten genomen waarin de zienswijzen en wensen van de partijen niet meegenomen worden omdat ze niet bekend zijn of niet gecommuniceerd worden.

De boodschap achter je emoties kan verloren gaan.
Wanneer men snel wil scheiden is het mogelijk dat belangrijke onderwerpen vergeten worden. En emoties? Emoties die niet erkent of die weggestopt worden, komen vroeg of laat weer boven. Misschien worden de kinderen onvoldoende betrokken bij veranderingen wanneer men overhaast besluiten wil nemen. We kunnen nog veel meer oorzaken noemen die er voor zorgen dat een echtscheiding kan veranderen in een vechtscheiding. Één ding is duidelijk: doordat het contact niet goed is, er geen of weinig overleg plaats vind, gaat er veel tijd en geld verloren.

Vijf redenen waarom vechtscheidingen “duur” zijn
1. Door voortdurende conflicten wordt de feitelijke scheiding vaak lang uitgesteld. Met een conflictbemiddelaar/mediator ben je gefocust op het voor alle partijen beste resultaat. Waardoor emoties, de kinderen, de zakelijke kant, alles aan bod kan komen. Lukt het de ouders niet om te overleggen dan zal een advocaat het zakelijk regelen. De kosten van een advocaat zijn aanzienlijk hoger dan die van een conflictbemiddelaar/mediator en laten dus vaak allerlei onderwerpen die wel van belang zijn onbesproken.

2. Wanneer je niet met elkaar “on speaking terms” bent, worden bijvoorbeeld dubbele woningen te lang aangehouden. Door het ontbreken van overleg kan men ongewenst, vér boven het beschikbare budget komen.

3. Als je niet met elkaar praat en ieder je eigen ding doet, hebben de kinderen bijvoorbeeld dubbele kleren, een dubbele X box, dubbele sportclubs enz.

4. Lang of kort na de scheiding kun je te maken krijgen met hulpverlening. Niet verwerkte emoties vragen alsnog om aandacht. Dat geldt zowel voor de ouders als voor de kinderen. (En dat is duur.)

5. En wat dacht je van tijd! In de tijd dat je nu aan het vechten bent (wat erg veel energie kost, waar je erg moe van kan worden), zou je vooral aandacht aan de kinderen kunnen geven, je zou kunnen werken, je zou kunnen ontspannen of je zou kunnen zorgen voor nieuwe mogelijkheden. Tijd is geld.

Stop met wijzen, kijk naar je kinderen, naar jezelf en naar je portemonnee.
Ouders die niet of nauwelijks contact met elkaar hebben, die naar elkaar wijzen, boos zijn, pijn hebben, ruzie maken en die er met elkaar niet uitkomen, die ouders hebben wel degelijk keuzes. Dan is het wel nodig dat papa en mama zien dat vechten niet goed is voor de kinderen, niet goed voor henzelf en niet goed voor de portemonnee. Deze onderkenning is voldoende. Nog niets doen. Stel jezelf de vraag: wat zijn de gevolgen van de keuzes tot nu toe. Wellicht gaan je ogen open, voel je de pijn van de kinderen, je eigen pijn. Je bent op de juiste weg.

uit elkaar samen verder

Erken dat je echt alles gedaan hebt wat jij dacht dat je kon doen.
Het klinkt misschien raar, maar je schuldig voelen of je schamen is geen status quo.
Je hebt je best gedaan. Misschien “so far not so good”, Er ligt een toekomst met nieuwe mogelijkheden voor je open. Met wat je tot nu toe wist ben je gekomen waar je nu bent. Er is dus iets anders, iets nieuws nodig voor een volgende stap. Nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden kunnen er nu, al of niet met hulp van een ander voor zorgen dat jullie communicatie in een nieuw vaarwater terecht komt. Een van mijn geliefde uitspraken is: Je kunt altijd, altijd weer opnieuw beginnen. Deze minuut, het volgende uur, morgen.

Neem de tijd, de calculator en vraag om hulp.
Neem daarna alsjeblieft de tijd om één ding anders aan te pakken. Neem bijvoorbeeld het wonen. Stop met wijzen naar de ander en bespreek waar je heel graag een volgende stap in wilt zetten. Iets wat je nu klauwen met geld kost. Laat je helpen door een conflict bemiddelaar, mediator.
Bespreek wat het op gaat leveren als dit onderwerp op de agenda komt en tot een gezamenlijk besluit leidt.

We hebben een keuze.
Weg willen van ongemakkelijke gevoelens en emoties is een bijna automatisch reactiepatroon en kost handen vol met geld. Je hebt dus een andere keuze. Door de duur van het conflict en de noodzaak om een omgangsregeling, convenant, ouderschapsplan te maken zit je samen vast aan kosten. Hoe hoog die kosten zijn, dat kun je dus voor een groot deel zelf bepalen.

Weet jij nog meer redenen waarom vechtscheidingen duur zijn?
Vertel je verhaal en/of stel je vragen onder deze blog in het lege veld.
Samen zijn we wijzer!
Ik zie uit naar je bijdrage.